Hán ngữ 1 Bài 7: 你吃什么 – Bạn ăn cái gì – Bài tập- 练习

Tiếng anh giao tiếp tại Vĩnh Phúc

I .Bài tập- 练习

Bài 1: Trả lời câu hỏi.

Nǐ jiào shénme míngzì?

Nǐ shì nǎ guó rén?

Nǐ xuéxí shénme?

Hànyǔ nán ma?

Tiếng anh giao tiếp tại Vĩnh Phúc

Bài 2: Hoàn thành bài đàm thoại.

A: ______________________?

B: Wǒ xìng Zhāng.

A: ______________________?

B: Wǒ jiào Zhāng Dōng.

A: ______________________?

B: Wǒ shì Zhōngguó rén.

A: ______________________?

B: Wǒ xuéxí Hànyǔ.

A: ______________________?

B: Fāyīn bú tài nán, hànzì bù róngyì.

Tiếng trung sơ cấp 1

Bài 3: Nhận biết và tập đọc chữ Hán.

我叫麦克, 我是美国人。 我学习汉语。 汉语的发音不太难, 汉字很难。 他叫张东,他是中国人,他学习英文

Xem thêm các bài viết hay và các đề hay tại Ngoại ngữ Phương Lan 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *